2009

2009.12.18 I Warmiński Jarmark Świąteczny

2009-12

2009.08.16 Wystawa drogownictwa

2009-08

2009.07.04 Fotomotif Festival

2009-07

2009.07.31 Elektroniczne pejzaże muzyczne. Marek Biliński

2009-07

2009.07.31 Elektroniczne pejzaże muzyczne. Andrzej Mierzyński, Elżbieta Mierzyńska, Grupa Exodus - Tancerze Ognia

2009-07

2009.07.31 Elektroniczne pejzaże muzyczne. Maciej Braciszewski

2009-07

2009.07.31 Elektroniczne pejzaże muzyczne. Jakub Kmieć

2009-07

2009.07.25 Dni Olsztyna. Jarmark Jakubowy

2009-07

2009.07.23 Czwartek z Kopernikiem. Teatr Korzunowiczów

2009-07

2009.07.17 Wernisaż DREAMSPACE

2009-07

2009.07.25 XIV Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru

2009-07

2009.07.12 Niedziela w Muzeum

2009-07