Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej

2015-03
Zdjęcia z 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03
Stare Miasto. Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej. Data wykonania: 2015-03