Stare Miasto

Makieta Starego Miasta

2021-09

Wysoka Brama

2021-09

Wiadukty kolejowe przy ul. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 (dawniej ul. Artyleryjskiej)

2021-09

Park zamkowy nad Łyną

2021-09

Kościół Garnizonowy

2021-09

Pomnik Mikołaja Kopernika

2021-09

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2021-09

Stare Miasto

2021-09

Kościół Ewangelicki Chrystusa Zbawiciela

2021-08

Makieta Starego Miasta

2021-08

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2021-08

Stare Miasto

2021-08

Wysoka Brama

2021-08

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2021-08

Spichlerz. Miejski Ośrodek Kultury

2021-08