Osiedla

al. Sybiraków, Stadion KKS Warmia

2021-10

Kortowo. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2021-10

Zatorze

2021-09

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (O. Mazurskie)

2021-09

Centaurus

2021-09

ul. 11 Listopada

2021-09

Park w Jakubowie

2021-09

ul. Gietkowska. Stadion rugby

2021-09

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Os. Śródmieście)

2021-09

Hala Widowiskowo-Sportowa "Urania"

2021-09

ul. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 (dawniej ul. Artyleryjska)

2021-09

al. Wojska Polskiego

2021-09

ul. 1 Maja

2021-09

Koszary dragonów. ul. Gietkowska

2021-09

Ratusz. Urząd Miasta

2021-09