Miejsca specjalne

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2023-01

Jezioro Track

2022-12

Jezioro Kortowskie

2022-12

Stare Miasto

2022-12

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2022-11

Ławka z Mikołajem Kopernikiem

2022-11

Jezioro Długie

2022-11

Wysoka Brama

2022-11

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2022-11

Park zamkowy nad Łyną

2022-11

Makieta Starego Miasta

2022-11

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2022-11

Stare Miasto

2022-11

Jezioro Długie

2022-10

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2022-10